Tanrıdan Allâh'a

Hakikat

Kendini Tanı

İltica

Berlin Konferansı

Hac'daki İki Büyük Sır

İslâm'ı Anlamak ve Yaşamak

Kitabullâh Diyor Ki

Ebsar (görme - değerlendirme organları) O’nu idrak edemez; O, ebsarı idrak eder (değerlendirir)! “”; Latiyf’tir, Habiyr’dir. (6.En’Am: 103)

Nefslerinizde (Benliğinizin hakikati)! Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz? (51.Zâriyat: 21)

O, semâları ve arzı altı süreçte yaratan, sonra da arşa istiva edendir! Arza gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı ve onun içinde urûc edeni bilir... Nerede olursanız O sizinle (hakikatinizin Esmâ ül Hüsnâ’sıyla varolması sonucu) beraberdir! (Mâiyet sırrına işaret). Allâh yaptıklarınızı (yaratan olarak) Basıyr’dir. (57.Hadiyd: 4)

Ahmed Hulusi

Ahmed Hulusi Kimdir?

Kimseden maddi veya siyasi ya da manevî bir beklentisi olmayıp, düşünebilen beyinlerle düşüncelerini yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak paylaşan bir düşünürdür!

Daha fazla bilgi...

“Dedim ki, dedin ki, dedi ki...”lerle TAKLİTTEN ÇIKIP TAHKİKE ULAŞACAĞIZ, öyle mi?!!

- Ahmed Hulusi

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü

İsteyen Herkese Ücretsiz HEDİYE!

HEMEN TALEP EDİN!