"B" Sırrıyla Anlayış

İltica

İnsan Ruhu Üzerine Açıklamalar

Evren ve Kozan

Kuantum Beyin

Materyalist Müslümanlık

Nefs'in Hakikatine İman

Kitabullâh Diyor Ki

Ebsar (görme - değerlendirme organları) O’nu idrak edemez; O, ebsarı idrak eder (değerlendirir)! “”; Latiyf’tir, Habiyr’dir. (6.En’Am: 103)

Nefslerinizde (Benliğinizin hakikati)! Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz? (51.Zâriyat: 21)

O, semâları ve arzı altı süreçte yaratan, sonra da arşa istiva edendir! Arza gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı ve onun içinde urûc edeni bilir... Nerede olursanız O sizinle (hakikatinizin Esmâ ül Hüsnâ’sıyla varolması sonucu) beraberdir! (Mâiyet sırrına işaret). Allâh yaptıklarınızı (yaratan olarak) Basıyr’dir. (57.Hadiyd: 4)

Ahmed Hulusi

Ahmed Hulusi Kimdir?

Kimseden maddi veya siyasi ya da manevî bir beklentisi olmayıp, düşünebilen beyinlerle düşüncelerini yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak paylaşan bir düşünürdür!

Daha fazla bilgi...

Kafan boş, gözün boş, gönlün boş; gurur niye?..

- Ahmed Hulusi

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü

İsteyen Herkese Ücretsiz HEDİYE!

HEMEN TALEP EDİN!