Kurân'daki Âdem - İlk defa yayınlanan sohbet!

Halkoluş

Lâ sohbeti

Aşk Olsun

Aşk İçin Gelmişiz - YENİ ESERİMİZ

“Rab” Ne Demektir?

Kabir Sorgusu

Kitabullâh Diyor Ki

Allâh yanı sıra (kafanda) başka bir tanrı oluşturma! Yoksa (şirk anlayışının sonucu) aşağılanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak oturup kalırsın! (17.İsra': 22)

O Allâh ki, yedi semâ yarattı ve arzdan da onların bir mislini! Emir (hüküm - iş) onların ARALARINDAN sürekli - kesintisiz inzâl olur (Allâh’ın Esmâ’sındaki özelliklerin açığa çıkışı olan Astrolojik {melekî} tesirlerin varlık üzerindeki etkileri)! Tâ ki Allâh’ın her şeye nûr olduğunu ve Allâh’ın her şeyi (yaratanı olarak) ilmen ihâta ettiğini bilesiniz. (65.Talâk: 12)

İnsan için yalnızca çalışmalarının (kendisinden açığa çıkanların) sonucu oluşacaktır! (53.Necm: 39)

Ahmed Hulusi

Ahmed Hulusi Kimdir?

Kimseden maddi veya siyasi ya da manevî bir beklentisi olmayıp, düşünebilen beyinlerle düşüncelerini yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak paylaşan bir düşünürdür!

Daha fazla bilgi...

İhlâs, Ârifi Billâh’ın aynasıdır... Ârifi Billâh orada hakikatini seyreder.

- Ahmed Hulusi

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü

İsteyen Herkese Ücretsiz HEDİYE!

HEMEN TALEP EDİN!