Sayfayı Yazdır

Rasûl, Nebi, Velî

 • Hadisleri İnkâr Etmeyin! Hadisleri İnkâr Etmeyin!

  - Kurân'da ve hadislerde kullanılan kelimeler, metaforlar ve mecazlar olarak kullanılmıştır.- "Biz arzda halife meydana getireceği...

 • Mehdi Neyi Değiştirecek? Mehdi Neyi Değiştirecek?

  - Allâh Sisteminde asla ve asla geri dönüş yoktur!- Kur'ân, insana zamanüstü yönüyle hitap etmek için bildirilmiştir!- Önemli olan...

 • Mehdi Gelirse..? Mehdi Gelirse..?

  - Mehdi, Kurân'ın ve Rasûlullâh'ın hadislerinin dışında hiçbir şey söylemeyecek!- Mehdi gelecek ama hiçbir şey değişmeyecek!- Mehd...

 • La sohbeti Lâ Sohbeti

  Üstad Ahmed Hulûsi'nin 2008 yılında yaptığı bir sohbet. Herkesin bir notası var, bir bilinç seviyesi var. Bu sohbette Üstad Ahmed...

 • Ahmed Hulusi Muhammedî'dir! Ahmed Hulûsi, Muhammedî'dir!

  Dünya’da insanın varoluşunun iki ana sebebi vardır: 1. Ölüm ötesi sonsuz hayatın değişik boyutlar hâlinde devam edecek şartlarına...

 • Kaynaktan Yarına Kaynaktan Yarına

  Dünün değil, yarının seslenişine muhatap olmak, her kişinin değil nasipli kişinin takdiridir!.. Dündekilere dünü anlatmak için ya...

 • Hz. Muhammed’e İman Hz. Muhammed’e İman

  Kesin olarak bilelim ki, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'a iman etmemiş olanın, "ALLÂH"a imanı yoktur! Tanrısı olabilir! Niçin bu böy...

 • Hz. Muhammed Farkı Hz. Muhammed Farkı

  İsmi "ALLÂH" olan, bize Hz. Muhammed (aleyhisselâm) tarafından bildirilmiştir! Çünkü O, bir peygamber değil, "RASÛLULLÂH" idi! Fa...