Wat Als Het Er Is...?

Op een dag, deed de Sjah van Welayat en de “poort van kennis (ilm)”, Hazrat Alieen gedachtewisseling met een ongelovige, die niet bewust was van de realiteiten van het leven na de dood. Tussen hun verliep de volgende dialoog…

 “-Wat als er nou geen leven is na de dood..? Zijn dan al je gebeden als hetSalaat en het vasten die je hebt gepraktiseerd uiteindelijk handelingen geweest die je voor niks hebt uitgeoefend?”

 Hazrat Ali gaf antwoord:

 -Wat als er nou wel een leven is na de dood..? In wat voor situatie zul jij je dan bevinden, omdat jij jezelf niet hebt voorbereid voor zo’n omgeving!..Ook al is er geen leven na de dood zoals jij suggereert, dan zal ik niks verliezen, ondanks  ik al die gebeden heb gepraktiseerd!..Maar als het leven doorgaat na de dood, zoals ik geloof, dan ben ik diegene die in ieder geval hiervoor beloond zal worden! En jij, jij zult niet bevrijd worden van de kwellingen en moeilijkheden en jij zult eindeloos ongelukkig zijn, omdat jij geen rekening hebt gehouden met de mogelijkheid van het bestaan van zo’n leven en de nodige handelingen die hiervoor zijn geadviseerd niet hebt gepraktiseerd!..”

 Een onverstandige persoon kan, om even zijn eigen behoeftes te bevredigen, alles die hij/zij in handen heeft op de gok tafel leggen… Maar de pijn van dat verlies zal diegene lijden zolang hij/zij leeft!... Die pijn is heel erg groot in het begin, maar met de tijd vervaagd dat en wordt het minder… Hoe onverstandig een mens ook is geeft niet, het zal nooit een rationele beslissing zijn om een risico te nemen om je eindeloze toekomstige leven na de dood te verliezen door te zeggen “wat als het er niet is…?” Immers, “wat als het er wel is!..”

 Het is vooral een domme gedachte om zo’n idee te hebben als, “we zullen eerst de dood wel ervaren. Als het leven dan nog doorgaat, dan zullen we wel onze maatregelen treffen!” Het is compleet een mensachtige gedachte!

 Want de Rasul van ALLAH legt uit;

“Er zal na het ervaren van de dood geen handelingen meer zijn die gepraktiseerd kunnen worden!...Elke persoon heeft de mogelijkheid om enige handelingen te praktiseren tijdens zijn levenstijd op aarde. Voorgestelde handelingen zoals; het Salaat, de vasten, Hajj en andere handelingen zijn alleen geldig voor de tijd zolang we op aarde leven. In het leven na de dood, is er geen Salaat dat uitgevoerd moet worden, geen vasten dat gepraktiseerd moet worden, geen Hajj in opdracht van om van je zonden gereinigd te worden!..”

 Als al deze handelingen hier op de wereld gepraktiseerd worden en opgeslagen worden in iemands geest via de hersenen, zal het voordeel dat daaruit verkregen wordt in het leven na de dood eindeloos ervaren worden. Dit als een soort kracht in het voordeel van iemands geest.

Na het verlies van het fysieke lichaam en de hersenen, is er absoluut geen mogelijkheid om voor de geest zulke krachten te winnen uit zulke handelingen!.. Daarom bestaat er geen grotere vergissing als het volgende om de verwachting te hebben dat lijkt op, “ach, laten we eerst de dood ervaren, als dan het leven doorgaat dan zullen we wel maatregelen nemen en ons voorbereiden”.

 Het is voor de mens een groot geschenk om in staat te zijn de “Religie van de Islam” te onderzoeken, om het SYSTEEM en ORDE te begrijpen zoals het aan ons is uitgelegd en om de universele geldigheid van de feiten te realiseren die daarin vermeld zijn. Zo´n perspectief zal dus een totaal nieuwe perspectief brengen in iemands eigen leven en zal iemands betekenis van het leven opnieuw laten analyseren rekening houdende met de realiteiten in het leven na de dood.

 Anders, het niet begrijpen van de "Religie van de Islam" en het SYSTEEM enORDE dat ons aanspoort te realiseren, zal ons verkeerde interpretatie van de gehele zaak veroorzaken en van ons gehele leven, en als resultaat van dergelijke verkeerde interpretatie zullen wij zonder voorbereiding het leven na de dood ingaan. En verder, zullen wij onze levens met de theorieën van een hemelse godverspild hebben, zoals zijnde onbewust van ALLAH binnen onze eigen ESSENTIE. Wij zullen in het tragische verhaal spelen van de spijtige, wegens het verkeren in een versluierde staat van ALLAH voor altijd.

 Een levensduur van zeventig jaar schijnt als een lange tijd... in overweging van aardse jaren. De baan van de zon rond het melkwegcentrum vergt ongeveer 255 miljoen jaar om te draaien rond. Zodra wij het verdere leven tot koninkrijk toegang hebben (akhirat), en als het  fysieke wereld en het materiele dimensie verdwijnen, zullen wij aan de tijddimensie van de zon, onderworpen zijn van waar, (vanuit het perspectief van een dergelijke afmeting van tijd) wij zullen realiseren dat ons aards leven maar slechts 8,6 seconden heeft geduurd!... Dan zijn er de afmetingen en de voorwaarden van het leven die honderden miljoenen en miljarden jaren duren... Voor  de ene kant een leven dat 8,6 seconden duurt, dat gelijkwaardig is aan 70 jaar leven op aarde; voor de andere kant, een levensdimensie te gaan dat miljarden jaren gaat duren!

Als u nog niet kunt begrijpen, overweeg die feiten, en als u uw leven na de dood, die als oneindig werd gedefinieerd, wilt verwaarlozen door uw eigen handen bestaat er geen twijfel dat u de vrijheid heeft van het veranderen van uw leven in een Hel... Zeker, het is uw recht!

ALLAH zal zijn bedienden nooit onderdrukken!...

De mensen zullen de beloning van hun eigen keuzes of genieten of lijden!

De kosten om de "Religie van de Islam” achter de glazen van "Moslemisme" tenegeren (associërend "Religie van de Islam"

met "Moslemisme"), zijn eerder duur!..

 Wij moeten het werkende SYSTEEM onder de richtlijnen van ons bestaan ernstig overwegen..

 

Van de boek “ISLAM”, gepubliceerd in 1996