Universeel

Men kan het niet begrijpen zonder te denken…

Dat de betekenis van het geloof van de Islam Universeel is!

Het geloof van de Islam is geen soort van informatie van een systeem dat is gekomen voor een specifieke stam of natie om te spreken tot hun bijzondere begrip en het is niet gericht om sommige van hun specifiek te begeleiden!..

Noch is het geloof van de Islam een opvatting van een overtuiging dat speciaal is gekomen om te spreken tot sommige naties van Arabieren, Persen, Turken, Maleisiërs of sommige andere!.

Het geloof van de Islam is een naam gegeven voor de “Universele Systeem en Orde” dat is gecreëerd door Allah..De mensen, die dit systeem en mechanisme in zoverre kunnen begrijpen, kunnen voor zichzelf de noodzakelijke middelen voor vrede en geluk in dimensies van deze wereld en voorbij dood verwerven.

Zij die het geloof van de Islam met sommige rassen (nationaal), gebruikelijke, culturele of relationele (vergelijkende) nadeel en oordelen benaderen, kunnen de waarde van de universele werkelijkheid nooit realiseren die geïnformeerd word in de oorsprong..

Binnen de conceptuele verwarring van onze dag, is het geloof van de Islam bijna onzichtbaar geworden achter de waardeoordelen van mensen. Dit komt doordat mensen niet diep denken, ondervragen en alleen maar imiteren van wat ze voorgeschoteld krijgen.

Enkel omwille van het gesprek zegt men dat het geloof van de Islam Universeel is!

Aangezien wordt dit feit zonder het te realiseren met bijna elk idee ontkend!

Wat wordt bedoeld met een Universele Geloof?

Het betekent het geloof die aan een Turk, een Arabier, een Amerikaan, een Mexicaan, een Eskimo, een Japanse, een Chinees, in het kort, aan elke en alle naties van een gelijke afstand spreekt en die streeft om nuttig te zijn aan hen allen!

Dit is de betekenis van het geloof die als bron de universele werkelijkheid neemt en die op het universele systeem is gebaseerd. Omdat:

Het niet onder de beperking komt van de gewoonten, tradities en gebruiken van de Turken!

Het niet onder de beperking komt van de gewoonten, tradities en gebruiken van de Arabieren!

Het niet onder de beperking komt van de gewoonten, tradities en gebruiken van de Aziaten of Eskimo’s!

Aangezien de Rasul van Allah, Hazrati Mohammed Mustafa aleyhessalaam afkomstig van de generatie van Abraham aleyhessalaam, in een Arabische gemeenschap is geboren, is het begrip van het geloof dat hij communiceerde erg verkeerd beoordeeld en toegewezen aan de Arabische gemeenschappen; het is gemengd met de gewoonten, tradities en gebruiken van Arabieren en het is zo geprobeerd om dit in een dergelijke vorm in de universele gemeenschap in te spuiten! De mensen zijn uitgenodigd voor een vorm van Moslimisme, dat is gemengd met de gewoonten, tradities en gebruiken van de Arabische gemeenschap, onder de term dat dit het geloof van de Islam is! Dit leidde tot een veronderstelling van de mensen die kijkend vanaf de buitenkant het geloof van de Islam beoordeelden als een Arabische Religie!

Het geloof van de Islam is de verklaring van “het Universele Systeem en het mechanisme” aan de volledige menselijkheid door de Rasul van Allah... Het is de aankondiging aan alle mensen, zonder enige rassenoverweging, zij die hun leven volgens deze realiteiten organiseren (levend onder begeleiding van die werkelijkheid en realiteit) zullen de eeuwige vrede en geluk bereiken...

Mozes aleyhessalaam is een Rasul en Nabi van Joodse ras; hij kwam naar slechts één ras!..

Mohammed Aleyhessalaam is een “UNIVERSELE RASUL”

Nochtans, als Rasul van Allah, is de universeel mens Mohammed aleyhessalaam aan het volledige menselijke ras gekomen, niet alleen aan één ras, en hij heeft “het Universele Systeem en Orde” uitgelegd dat is gecreëerd door DIE als "ALLAH" naar wordt gerefereerd.

Hazrati Mohammed aleyhessalaam is een "UNIVERSELE RASUL". Hij nodigt mensen uit om de universele werkelijkheid te zien! En nooit om de gewoonten, tradities en gebruiken van Arabieren te zien!

De gewoonten, tradities en gebruiken van Arabieren zijn hun eigen zaken, ongeacht of zij juist of verkeerde kunnen zijn; zij zijn niet voor de universele mens van belang!.. De gewoonten, tradities en gebruiken van Turken zijn hun eigen zaken juist of verkeerd; zij zijn niet voor de universele mens van belang!.. De gewoonten, tradities en gebruiken van Verre Oosterlingen, Eskimo's of de kleinkinderen van Inca’s zijn hun eigen juist of verkeerde zaken; zij zijn niet voor de universele mens van belang!..

Het geloof van de Universele Mens, is het geloof van de Islam dat Universeel is! Hij versluiert (verdoezelen), misvormt of degenereert de Universele geloof van de Islam niet met sommige lokale waarden of oordelen; hij zal het niet degraderen door het te kleineren, zelfs niet onbewust! Alle mensen zijn onvermijdelijk afhankelijk van (onder het gezag van) het systeem en het mechanisme dat door het universele geloof wordt geïnformeerd; bovendien moeten zij opkomen voor de kosten van de verwaarlozing van de vereisten.

Het Moslimisme, die in de markt geadverteerd wordt als het ware geloof, nadat het met sommige nationale gewoonten, tradities en gebruiken van naties wordt gemengd, verschild van het universele geloof van de Islam in vrij vele aspecten en het slaagt er daarom niet in om een universele goedkeuring te ontvangen en wordt verworpen! Als dit Moslimisme, die met sommige nationale (rassen) eigenschappen wordt gemengd en na etikettering ervan wordt beschouwd als het "universele geloof van de Islam", hedendaags geen goedkeuring door de meerderheid van de mensen op de wereld heeft ontvangen, dan is het wegens de presentatie van het geloof van Islam in de vorm van een Nationale Geloof!.. De mensen worden in het kader van “het geloof van de Islam” uitgenodigd tot het Arabische Moslimisme. Als resultaat van dit, zijn ze voortdurend met elkaar oorlog aan het voeren!.. Dit is een zeer groot misdrijf! Het is uiterst moeilijk voor de mensen die niet de universaliteit hebben bereikt, om de universele Rasul van Allah te waarderen!.. Als bijgevolg is voor hen ook het begrijpen en waarnemen van het Universele Geloof net zo moeilijk

Hoewel de universele mensen die dit konden begrijpen, eerbied en respect toonden aan alle gewoonten, tradities en gebruiken zijn zij nooit van dergelijke lokale en RELATIEVE waarden afhankelijk geweest; netals Jalaluddini Rumi, Shamsi Tabrizi, Yunus Emre, Hadji Baktash Wali!..

Rasul van Allah, “universele mens” Mohammed Moestafa aleyhessalaam... Universele awliyaah (vrienden) van Allah...Universele mensen... Universeel Boek... De Toespraak vol met Universele Geheimen... En zijn "LEZERS"...

En de…

Religies van rassen of naties... Profeten van naties!.. Imitatoren (moekalliet) leden van het geloof... Nationale awliyaah samen met de koetb, ghaws en mahdies van elk district... Vervormde vertalingen van Koran...

Samen met sommige religieuze opvattingen die op de Totemistische of een "Hemelse -God" zijn gebaseerd, die uit de overweging van een God geboren zijn, profeten van die God en de vertalingen van de Koran die een God voorschrijven als Hij-God (in het Engels als “he”)!

En dit wordt zo verzameld en tentoongesteld in een mand met een etiket erop dat het “het geloof van de Islam” is…

Om in staat te zijn het geloof van de Islam en het Universele Boek Koran al Karim te kunnen "ONTCIJFEREN", die de universele werkelijkheid verklaard zoals die door “Universele Rasul van Allah Mohammed Mustafa aleyhessalaam wordt geïnformeerd, is het eerst en vooral noodzakelijk voor ons om waar te nemen, te leren en te verwerken wat universaliteit is en hoe het zou moeten zijn; vervolgens kunnen we met dit perspectief het Boek bekijken!..

Het is noodzakelijk om te begrijpen en te verwerken dat de Soenna van de Rasul van Allah Mohammed Moestafa aleyhessalaam niet de Arabische gewoonten en tradities zijn, maar de Soennah is van Allah, samen met de betekenis van wat "Soenna van Allah" is!. Het is noodzakelijk om de Rasul van Allah Mohammed Moestafa aleyhessalaam te ”LEZEN” = (iekrah)!.

Zo dat u vanaf dat moment kunt waarnemen en begrijpen wat de Universele geloof van de Islam is… Vervolgens kunt u deze realiteit of bevestigen of ontkennen!.

"Alhamdoelillah, ik ben een Moslim!"

"Inshaallah bent u een Moslim!!???."

Als deze woorden alleen herhaalde woorden zijn van nazeggen; dan lijkt diegene die dit zegt op het voorbeeld van de persoon die de waarheid (!) vertelt dat hij kan zwemmen, maar in werkelijkheid nooit in zijn leven een zee heeft gezien.

Het is zeer belangrijk voor de persoon die niet gehoord heeft wat de term universaliteit inhoudt; waarvan de hersenen geconditioneerd en geblokkeerd zijn met lokale en RELATIEVE oordelen; waarvan vervolgens sommige zekere woorden in de hersenen zijn gelegd en herhaald worden; om zich hier af te vragen wat zijn eigen voordeel in werkelijkheid is.

Het is onmogelijk voor een persoon die zich niet bewust is van wat “universaliteit” is, om de waarde van het Universele Geloof, Universele Rasul en de Universele mens te realiseren!.

Eigenlijk, nodigt de universele Rasul van Allah, de universele Mohammed Mustafa aleyhessalaam mensen uit om de Islam te bevestigen als de Universele Geloof en zijn effect na te leven!.

Daarom moeten wij dringend ons nationaal begrip van het geloof herzien om de “universele Islam” te realiseren en het geloof van de Islam te begrijpen. Wij zouden de Rasul van Allah Mohammed Moestafa aleyhessalaam moeten proberen te “LEZEN(iekrah) met respect voor zijn universaliteit eerder dan zijn Arabische erfelijkheid, zodat wij kunnen beginnen met sommige zekere feiten te realiseren.

 

Ahmed Hulûsi

1.11.1998

New Jersey U.S.A

www.ahmedhulusi.org