Realiteiten van de Islam

We hebben allemaal ongeveer voor onszelf een bepaalde kennis over religie. Bovendien, meeste van deze kennis, misschien allemaal, is gebaseerd op alleen maar van horen en zeggen op straat, zonder enige research.

Ik vraag me af, hoe het in realiteit is, dat hoeverre wat we weten over “moslim zijn” overeenkomt met de originele “Religie van de Islâm”?

Als Allah het heeft gegund, zal ik gedurende deze maand Ramadan u via deze columns informatie en persoonlijke interpretaties over de “Religie van de Islâm” overbrengen. Het grootste gedeelte van wat u gaat lezen zult u misschien voor het eerst lezen en u zult verstelt staan!..

Tijdens mijn 34 - jarige onderzoeksperiode naar de originaliteit van de Islâm heb ik beslist gemerkt dat: “de doorsnee moslim zijn” en de originele “Religie van de Islâm” nogal erg verschillende zaken zijn.

In de opvatting van de Religie die is gefundeerd in de Korân al Karim en de Profeet Muhammed aleyhesselaam(vrede zij met hem) , is er geen één element die een normale intelligentie kan weigeren!

Alhoewel in de door luisteren verkregen moslimse opvatting zijn er erg veel dingen die in strijd zijn met verstand, logica en wetenschap; en zulke opvattingen zijn zaken die geproduceerd en toegevoegd zijn door andere, het zijn meer persoonlijke interpretaties, dan oorspronkelijke originaliteit! En helaas worden deze dingen in rekening gebracht bij “de Religie van de Islâm”.

Als basis zijn er twee groepen die praten over “de Religie van de Islâm”

De meerderheid vormende groep mensen die in hun “cocon” zitten. Ze zitten gevangen in hun “cocon van gisteren (verleden)”! Ze zeggen dat religie een geloof van vertellen, overbrengen is. Onderzoeken en denken is verboden!..

En je hebt mensen die de “cocon” doorboren; die open staan, vooruitstrevend zijn. Die onderzoekende intellectuele denkers zijn. Ze proberen “de Religie van de Islâm” te begrijpen.

In deze geschriften, zal ik over sommige feiten praten, waar ik over heb nagedacht en waar ik een onderzoek naar heb gedaan.

Het concept “ALLAH” uitgelegd in de Korân al Karim heeft in hoge mate verschillende betekenis, dan het begrip “GOD” waarin mensen geloven, van welke religie ze ook mogen zijn.

Alle bepalingen die namens de Islâm zijn, zijn verklaringen door ALLAH , die hetSYSTEEM waarin we leven heeft gecreëerd voor de mensheid. Het zijn geen bevelen die gezonden zijn door een aparte GOD ergens boven om hem te gehoorzamen.  

De vele onderwerpen die verteld worden in de “religie van de Islâm” bevatten realiteiten en elementaire verklaringen die door de moderne wetenschap zijn uitgelegd, verklaringen welke wij zullen uitleggen gedurende deze maand van de Ramadan .

Vanwege het feit dat geen enkele mens die op deze wereld leeft een autoriteit heeft om IN DE NAAM van ALLAH te praten, te preken of te oordelen, - tenzij diegene zijn profetie bekend heeft gemaakt (!) – is geen één van ons gerechtigd om een ander IN DE NAAM van ALLAH te oordelen.

Elke mens zal volgens het SYSTEEM waarin hij/zij in leeft de gevolgen ondervinden van wat hij/zij heeft begaan! Derhalve moeten mensen dringend de realiteit van het leven realiseren en begrijpen, zodat ze hun tijd op een manier waarderen, waardoor ze geen spijt krijgen in het leven na de dood.

De Korân al Karim legt, “het SYSTEEM en ORDE die door ALLAH is gecreëerd” op een manier uit; dat alles in de Korân al Karim een verklaring met zich meebrengt. Het bevat een interpretatie die is gebaseerd op wetenschap, redelijkheid en logica. Als wij op het gebied van interpreteren nu en dan tekortkomen is het, omdat we de logica, redelijkheid en SYSTEEM van wat erin wordt verteld niet kunnen oplossen. En niet vanwege het feit dat dat onderwerp enige onredelijkheid bevat. 

Laten we in ons eerste artikel in de eerste plaats een onderwerp definitief uitleggen…

Alle toepassingen die Muhammed aleyhesselaam aan ons heeft aangeboden gebaseerd op de Korân al Karim zijn geen compacte “pakket” van regels. Integendeel, het zijn toepassingen die elk persoon kan naleven zoveel hij/zij ervan kan verrichten! Elke persoon verdient de beloning van zijn/haar toepassingen tot de extensie die hij/zij kan naleven en ook ondergaat hij/zij de gevolgen van wat hij/zij niet kon naleven!.. 

Laten we zeggen, dat u omstandigheden in goede staat zijn en u oefent het vasten uit, maar de omstandigheden waarin u zich bevind maken het toepassen van het Salaat niet mogelijk… U moet nooit denken “ik kan het Salaat niet toepassen, dus zal ik ook maar niet gaan vasten”. En u moet zich niet overlaten halen door diegenen die dat wel zeggen!.. Praktiseer zoveel ervan als u kunt!..

Laat u ooit uw huis helemaal afbranden als u heeft gemerkt dat er een brandje is ontstaan in een hoek ervan? Zult u dan niet proberen om te redden wat er daar nog te redden valt? In dat geval, doe u best om uw tijd te waarderen. Probeer die dag te waarderen met hoeveel en waarmee u kunt, want het leven gaat heel snel voorbij..

Indien u een dame bent en uw omstandigheden u niet in staat stellen om uw hoofd te bedekken, dan moet deze toestand u absoluut niet ervan weerhouden om niet te vasten, het Salaat te verrichten en de HAJJ (de  bedevaart) uit te voeren!..Want het niet bedekken van je hoofd is een aparte zaak; en het vasten, het Salaat en HAJJ zijn aparte zaken!.. Immers de voorstellen in deKorân al Karim , nogmaals zijn geen compacte pakket programma's. Ieder persoon kan het toepassen zoveel hij/zij ervan kan toepassen!..Natuurlijk, is het prachtigste om alles toe te passen; laat het Moebarak (gezegend) zijn voor diegene die het kan!

Van de boek “ISLAM”, gepubliceerd in 1996”