Islam en Democratie

De voorzitter van de Raad van Journalistiek en tevens hoofdcolumnist van de krant Hürriyet dhr. Oktay Ekşi beweert in zijn column op vrijdag 15 december 1995, dat er dwang bestaat in de religie van de Islâm aan de hand van de bron die hieronder is weergegeven:

Bron: De krant Yeni Gündem, nummer 43, pagina’s 16-17; auteur, Abdurrahman Dilipak; letterlijke citaat, “Kan de Islâm antwoorden aan onze eeuw?,” Server Tanilli, pagina 210

De tekst luidt als volgt:

“De Islâm kunnen we niet uitleggen door Democratie, Liberalisme of  Rationalisme. Islâm, is noch democratisch, noch rationalistisch. Islâm heeft zijn eigen waarden en normen. Er is geen dwang in de Religie, maar wel in de Islâm. Als een persoon met dit contract akkoord is gegaan (de Islâm heeft geaccepteerd) en als hij/zij zich er niet aanhoudt dan zal hij/zij bestraft worden…Bijvoorbeeld een vrouwelijke Moslim mag niet zonder een hoofddoek rondlopen. Je pakt haar op en bestraft haar. Een persoon die zegt dat hij/zijMoslim is mag niet eten tijdens het vasten. Elk kind die de leeftijd van (18) volwassen zijn bereikt, heeft het recht om uit de Religie te treden.  Als deze persoon na het verlopen van zijn recht uit de Religie treedt wordt hij/zij gedood.”

Volgens ons worden de meest belangrijke fouten gemaakt door - dhr. Ekşi en andere auteurs die “de Religie van de Islâm” bekritiseren - doordat ze “de Religie van de Islâm” niet kennen vanuit zijn eigen originele waarden en regels. Dit komt mede door dat zulke mensen de Islâm etiketteren vanuit woorden die alleen maar van horen en zeggen afkomen of van hun omgeving voortvloeien!

Gebaseerd op de originele Boek van de Islâm “IN HET PRAKTISEREN VAN DE RELIGIE BESTAAT ER GEEN DWANG”!..

De uitdrukking “IEKRAH” (dwang) in de gerelateerde Koranvers verenigd zich met de uitdrukking “FIEDDIEN” (in de Religie) en accentueert (legt nadruk op) dat het is gerelateerd met “PRAKTISEREN VAN DE RELIGIE”!

Deze manier van interpreteren en een verkeerd beeld geven zoals, “dwang wordt niet aan de persoon toegepast bij het INTREDEN van de RELIGIE, maar als je ingetreden bent dan kan er wel dwang toegepast worden” vloeit voort uit dat “hetSYSTEEM in de Religie” niet kan worden begrepen!..

Volgens de bepaling van de Kor’ân, kan er aan niemand, binnen de Religie, dus in het toepassen van de regels ervan geen dwang worden uitgeoefend!..

Waarom niet…?

Gebaseerd op “de Religie van de Islâm” is de eerste vereiste wat van de mensen gevraagd wordt is hun oprechtheid, hun ihlaas, hun innerlijke eerlijkheid; dat als ze iets doen met oprechtheid en innerlijke eerlijkheid doen; absoluut niet iets doen voor de schijn en zich niet gedragen met huichelarij en hypocrisie.

Het allereerste waar de “Islâm” tegen is, is hypocrisie oftewel schijnheiligheid (munafiqa); met andere woorden, zich innerlijk anders voordoet, terwijl met welke reden van buitenaf ook zijn gedrag tegenstrijdig is met datgene wat hij/zij gelooft! ..Dus, als er innerlijke tegenstrijdigheid is en een individu door dwang de Salaat gaat uitoefenen of gaat vasten, oftewel dat een individu een hoofddoek gaat dragen, zullen deze handelingen iemand nooit een gelovige maken; integendeel wordt die individu een munafiq oftewel hypocriet!..

Mocht het het geval zijn dat een persoon minstens een bepaalde geloof in zich heeft, maar ondanks zijn geloof kan deze persoon bepaalde handelingen niet verrichten; dan is deze persoon tenminste niet ongelovig!..

Maar als wij die persoon dwingen tot het verrichten van handelingen die hij/zij niet wilt en als hij/zij door deze dwang deze handelingen toch moet verrichten; dan dwingen wij deze persoon naar hypocrisie (munafiqa) en we zullen dan de verantwoordelijkheid van hun handelingen voor onze eigen rekening moeten nemen. Met andere woorden, we zullen iemand die tenminste gelooft, ongelovig maken en hem in staat van hypocriet (munafiqa) brengen; dit als gevolg van een slechte daad, waar we de rekening niet van kunnen betalen, omdat wij de verantwoording dragen voor zijn daad!..

Om deze reden is het zo, dat er “IN HET PRAKTISEREN VAN DE RELIGIE GEEN DWANG BESTAAT” volgens de bepaling van de Kor´ân…Iemand die de systeem van “de religie van de Islâm” heeft begrepen zal op een ander sowieso geen dwang uitoefenen!

Diegene die “de religie van de Islâm” bekritiseren en diegene die over “de religie van de Islâm” vertellen zullen ten eerste het volgende punt goed moeten beseffen.

Volgens de grondbeginselen van “de religie van de Islâm”, - en niet volgens de oordelen die achteraf door anderen vermoedelijk zijn verondersteld -; zijn de voorstellen niet dwangmatig, maar daarentegen zijn die voorstellen overgelaten aan de wil van de persoon zelf. Een persoon, kan deze voorstellen, zoveel hij/zij wilt toepassen en zal dan hier voor beloont worden; en diegene die wegens nalatigheid of verzuim achterwege heeft gelaten om de voorstellen toe te passen, zal dan zelf de gevolgen ervan moeten ondergaan in het leven na de dood.

De wereld is een plek om te praktiseren. De plek in het leven na de dood is een omstandigheid, waarin mensen geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van hun handelingen! 

Van de boek “ISLAM”, gepubliceerd in 1996”