2601-2800

 1. FAŞİST, karşısındakilere fikirlerini ve davranışlarını zorbalıkla, zorla uygulatmayı düşünendir. Rasûl'e bile “yalnızca bildiricisin” dendi!

 2. Zorbalık, tehdit, şantaj savaşmak zorunda kalacağın karşı gücü ellerinle güçlendirmektir. Ahmak, zora başvurur; akıllı, ikna eder.

 3. Sindirip teslim almaya çalıştığın her kuvvet içten direnç kazanıp kuvvetlenip sonunda başında patlayacaktır. Zorbalık fikri aczin dışavurumudur.

 4. Beni çok sevdiğini söyledi! Sigarayı ya da beni seç, dedim... Sigarayı seçti! Gerçekten Beni çok(!) seviyormuş(!). Allâh da bize sorsa...

 5. Sigara, nargile ve diğer beyne zarar veren maddeleri kullananların zikri ve ibadeti, dibi delik kovaya dökülen suya benzer!

 6. Allâh sevdiği kuluna haddini bildirir! O da, Allâh kulluğunu yerine getirmekte olduğunun şuuruyla yaşar! Benlikten arınmış olarak.

 7. Haddini bilen teslim olur, Selâmet bulur! Haddini bilmemenin tek getirisi yanmaktır!

 8. Güvenmediğinle arkadaşlık etme; güvendiğinle tartışma, hesap sorma! Yitirilen güven kolay kolay yerine gelmez!

 9. Dost'una benliğini teslim etmeyenin dostum demeye hakkı yoktur! Dostluk, güven, inanç, saygı, sevgi, fedakârlıktır!

 10. Kimi beynini çerçöp bilgilerle çöplük eve döndürür; kimi de “halife” oluşturuluşun getirisiyle yönetim merkezi olarak değerlendirir.

 11. Ölüm ötesinde işine yaramayacak, yanında olmayacak şeylerin bilgisi beynine yerleşik çerçöp bilgidir.

 12. Herkesin beyni çerçöp bilgiyle doludur! Önemli olan onları pasifize edip, ön plana geçirmemektir.

 13. Bazıları ANLAMADI! Ben ne hocayım ne de şeyh! Kimseye borcum yok! Sorumluluğum yok! Dilediğimle dilediğimce görüşürüm! Herkesle de bilgimi!

 14. %75’i kadın olan Gazze'ye yapılan katliam Allâh'ın izni ve iradesi dışında olamaz. Peki hikmeti? Niçin TR konuya ses çıkarmıyor?

 15. El Mudil isminin açığa çıkışı tanrıyı, tanrının seçilmiş ırkı anlayışını, o da yahudiliği ve sonuçta kendilerinden olmayanı katli getirir!

 16. El Mudil isminin etkisinde olanlar kendi tanrılarına tapınanlardır ona ne isim verirlerse versinler; kendilerinden olmayan da kâfirdir(!).

 17. Başkasını küfürle suçlayanlar, küfrün ne olduğunu kavramış olsalardı, önce kendi kabullerini sorgularlardı. Kâfir dediğin müminse, kafirsin!

 18. Kurân’da "arz" ve "sema" isimleri ile acaba bildiğiniz gök ve yer kastediliyor yalnızca; yoksa.... (29.Ankebut: 56)

 19. Beyninizi çok büyük ölçüde etkileyen merkezin yediklerinizle ilintili bağırsak beyin (gut brain) olduğunu duydunuz mu?

 20. İnsanlarla görüşüp ölümsüz yaşamınız için yararlı bilgiler edinin; ama asla KULA KULLUK ETMEYİN! Bilin ki yalnızca Rabbinizin kulusunuz!

 21. "HU” ismi Allâh'ın, tenzih itibarıyla Ahadiyetin Gaybına işaret ederken teşbih itibarıyla da arzda (bedende) açığa çıkmış “Halife”ye işarettir.

 22. Musa, Rabbini görmek istedi göremezsin dendi. Rabbi, beyninin hakikatinin esma olduğunu fark ettirince “ben”i yok oldu! 

 23. Kurân'ın açıkladığı beynin hakikati El Esma'dır gerçeği benlik dağına inzal olursa, benlik paramparça olur. “Lev enzelna”yı hatırlayın.

 24. Halife beynin hakikati El Esma olduğuna göre, "HU" teşbih yönüyle "Halife"yi tanımlıyorsa nasıl anlarız (59.Haşr: 22-24) âyetlerini? 

 25. Beynine sigara, nargile veya bir uyuşturucuyla zarar veren, Rabbine hâl diliyle her an küfretmektedir; alnı secdede olsa ne değeri var!

106 / 165

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!