2401-2600

 1. Keşif yollu tespit edilen şudur ki; Kâbe’den semâya yükselen nur sütunu olarak ifade edilen, bir enerji vorteksi mevcuttur. Ehlinin gördüğü!

 2. Tüm vorteksler sağdan sola dönüş hareketi yaparlar. Birer vorteks olan hortum ya da girdapları düşünün. Bu hareket çevresini kendinde toplar.

 3. Galaksiden atoma, tümü sağdan sola dönüş hâlindedir. Çekim ve koruma gücü sağdan sola dönen çeşitli boyutlardaki vortekslerle oluşur.

 4. KÂBE'nin bulunduğu noktadaki NUR, enerji vorteksi çevrede tavaf etmekte olan insan beyinlerinde bir uruç hissiyatı oluşturur, Ehli Hakkı görür.

 5. Enerji vorteksleri varlıktaki çekim merkezleridir. Pek çok oluşumun sırrı, bu enerji vorteksleri sırrına dayanır. Vortekslerin frekansları farklı olur.

 6. İslâm’ın düşünsel ve kişisel yaşam alanı, tasavvufun gösterdiği Vahdet/teklik anlayışı apaçık ortadayken batı görüşlerine sığınana şaşıyorum.

 7. Bugün keşfe dayanan bazı vorteks olaylarından söz edelim. İsteyen inanır! Girdap, hortum türü görünür. Vorteksler yanısıra bir de görünmezler var!

 8. Bizi ilgilendiren görünmez vortekslerin başında "yatay vorteks" adını taktığım, insan bilincini yutup, kilitleyen vorteksler mevcuttur. Bu "yatay vorteksler", insanların toplu enerjilerinden kaynaklanır ve olayın boyutuna göre büyüyüp güçlenerek ve insan bilinçlerini yutar.

 9. Bu "yatay vorteks"ler insan beyinlerinin aynı frekansta yayınıyla güçlenir ve içine aldığı her bir beyinin yayınıyla daha kapsamlı olur.

 10. İnsanları kitlesel duygusallıklara ve çeşitli taşkınlıklara sürükleyen şey bu "yatay vorteks"lerdir. Mesela Özal'ın vefatında, Soma olayında…

 11. TV dizilerinin insanlarda yaptığı bağımlılıklar dahi birer "yatay vorteks" olayıdır ki, bilinç o konu içinde döner durur! Beynin belâsıdır!

 12. Orijinaliyle (taklit değil) yaşanan toplu ibadet vorteksleri, kişiyi kendi hakikatini hissetmeye sevkederken; toplumsal vorteksler bilinci kitler!

 13. Normalde bakıp, duyup geçeceğiniz bir olay sizi içine çekip, o olay içinde dönüp duruyorsanız, bilincinizi yoğun işgâl ediyorsa, bunu düşünün!

 14. Her birimin, türün, insanın vorteksi vardır. El Esmanın açığa çıkışı vorteksler şeklinde oluşur ki bu da birimlerdeki çekim gücünü oluşturur.

 15. Vortekslerin oluşumu ikidir. Ya El Mudil ismiyle işaret edilen özelliğin enerjisinden/nurundan oluşur; ya da El Hâdi isminin nurundan oluşur.

 16. Birimlerden ve beyinlerden açığa çıkan bilgi/enerji/data, vorteksler hâlinde kendi frekansındakileri çeker içine, kendine yönlendirir.

 17. Tanrısallık kavramı, El Mudil'den kaynaklanan beyni dışsallıkla kayıtlayan en güçlü bilgi/enerji/data vorteksidir. El Hâdi ise Allâh’a çeker!

 18. Varlıktaki her bilgi paketi esasen bir vortekstir ki, kendi frekansından olan bilgi paketlerini (görünen-görünmeyen) kendi içine çeker.

 19. Allâh, varlıktaki her türü oluştururken, El Esma, kompozisyondaki El Vedûd özelliği, o yapıdaki vorteks olayını meydana getiren ana NUR'dur.

 20. Her şey AŞK ile yaratılmıştır, denmesinin sebebi, o şeyin El Vedûd özelliğiyle oluşan vorteksle var olmasıdır. Varlıkların bütünlüğünü sağlar.

 21. Kadınlara en büyük zulüm, İslâm'ın ilk şartının örtünmek olduğunu, bunu yapmayanın hiçbir ibadetinin kabul olmayacağını söylemektir!

 22. Her tarikat, cemaat mensubunun kendi cemaat ve tarikatına mensup olmayanı dışlaması ve onu sapıklıkla, kafirlikle etiketlemesi neyi gösterir?

 23. Herkes, iman ve İslâm konularında Allâh’a karşı birebir sorumludur; başkasını ilgilendirmez! Her an El Hasiyb'e beyninden hesap vermektedir.

 24. Herkes Allâh’a karşı düşünce ve fiillerinden hesap vermekte ve bir an sonra ya ayıklık ya da gafletle sonucunu yaşamaktadır. Tanrıya değil!

 25. Yaşadıkların düşünce ve fiillerinin, yorumlarının sonucudur! Başkalarını suçlamayı bırak kendi düşüncelerini sorgula. İmanın hakikatine geç!

98 / 100

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!