Sayfayı Yazdır

İnsan ve Din

 • Ahmed Hulusi Muhammedî'dir! Ahmed Hulûsi, Muhammedî'dir!

  Dünya’da insanın varoluşunun iki ana sebebi vardır: 1. Ölüm ötesi sonsuz hayatın değişik boyutlar hâlinde devam edecek şartlarına...

 • Kaynaktan Yarına Kaynaktan Yarına

  Dünün değil, yarının seslenişine muhatap olmak, her kişinin değil nasipli kişinin takdiridir!.. Dündekilere dünü anlatmak için ya...

 • Kurân’ın Ruhu Kurân’ın Ruhu

  Kurân’ın “RUHU”, koyduğu hükümlerle geriye dönmeye taban sınır getirmiş; fakat ileriye doğru uygulamaları asla sınırlamamıştır...

 • Salât (Namaz) Niçin? Salât (Namaz) Niçin?

  "İnsan" diye hitap edilmiş bize... "İnsan", neyin, ne tür bir varlığın adıdır acaba? "İnsan" olarak bize teklif edilen "salât",...

 • Hz. Muhammed’e İman Hz. Muhammed’e İman

  Kesin olarak bilelim ki, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'a iman etmemiş olanın, "ALLÂH"a imanı yoktur! Tanrısı olabilir! Niçin bu böy...

 • Tanrı(!)nın Ayak Sesleri Tanrı(!)nın Ayak Sesleri

  Eğer, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'ın bahsetmiş olduğu, bu nesil kıyametinin küçük alâmetleri tamamlanmış ve sıra büyüklerine gelmi...

 • Hazineyi Okumak Hazineyi Okumak

  "Yok"luğunu ve var olanın yalnızca ismi "ALLÂH" olan olduğunu idrak edip İslâm Dini'ni kabullenenler, Hz. Muhammed'in getirdikleri...

 • Sünnet ne değildir? Sünnet Ne Değildir?

  "Sünnet", sakal–bıyık, elbise–sarık, kılık–kıyafet midir? ALLÂH Rasûlü'nün sünneti ne olabilir acaba? ALLÂH sünneti, "Sünnetullâ...

 • Püf Noktası Püf Noktası

  Püf noktası nedir; ismi "ALLÂH" olanı, "İslâm Din"i tanımlamasıyla anlatılan Evrensel Sistemi ve de "Ben kimim, neyim" sorularının...

 • Hz. Muhammed Farkı Hz. Muhammed Farkı

  İsmi "ALLÂH" olan, bize Hz. Muhammed (aleyhisselâm) tarafından bildirilmiştir! Çünkü O, bir peygamber değil, "RASÛLULLÂH" idi! Fa...

 • Eski ve Yeni Eski ve Yeni

  Yaşam sürekli yenilenmektedir! Sonsuza dek, her planda yenilenme de devam edecektir! DİN adı verilmiş olan ALLÂH sistem ve düzen...

 • Sünnetullâh Sünnetullâh

  Yaşadığımız Dünya'da otomatik olarak tâbi olduğumuz yasalar ile, tüm evrensel yasalar Kur'ân-ı Kerîm'de "Sünnetullâh" olarak isiml...

 • Sünnet-i Rasulullâh Sünnet-i Rasulullâh

  "ALLÂH ismi ile işaret edileni idrak, ancak, idrak edilemeyeceğini idraktır!" diyen Ebu Bekir Sıddîk... Aynı gerekçeden hareketle...

 • Bi-izni-hi Bi-izni-hi

  "...men zelleziy yeşfeu indeHÛ illâ Bi–iznihi..." "...Kim şefaat edebilir 'Bi–izni–hi' olmadan!.." (2.Bakara: 255) Diyeceksiniz...

 • Enfüste ve Afakta Enfüste ve Âfakta

  Eğer Kur'ân-ı Kerîm'i gerçekten anlayarak ve içindeki sırlara ererek "OKU"maya başlamak, "değişmez Sünnetullâh"ın neleri nasıl olu...

 • Tanrı Merkezli Din mi? Tanrı Merkezli Din mi?

  "Tanrı merkezli din anlayışı", ötelerdeki bir tanrıya yönelen toplulukların yaşam biçimidir...

 • İlim İrade Kudret İlim İrade Kudret

  Evrendeki her şeyin ve hepimizin var edeni, "ALLÂH ismiyle işaret edilen", "ALİYM" isminin işaret ettiği "ilmi" ile, kendindeki sa...