DUA VE ZİKİR
DUA VE ZİKİR
49. BAZI NAMAZ SÛRELERİ VE DUALAR

SUBHANEKE

"Subhanekellâhümme ve Bi-Hamdike ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddüke (ve celle senâuke) ve lâ ilâhe ğayrüke."

Anlamı:

"Allâh'ım! Hamdinle Subhansın!.. Senin ismin mübarektir!.. Senin şânın âlidir!.. (Senin senân -ihsa edilemez- yücedir!..) Senin gayrın ULÛHİYET sahibi de yoktur."

ET-TEHİYYÂTÜ

"Ettehıyyatu lillâhi vassalevâtu vattayyibâtu, esSelâmu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhu, esSelâmu aleynâ ve a'la i'badillahissalihiyn, eşhedu en lâ ilâhe illAllâhu, ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasûluhu."

Anlamı:

"Bütün tâzimler, dua ve talepler ile en temiz ibadetler Allâh için olup, O'nun ULÛHİYET hükmüncedir. Ey Nebi! Selâm, Allâh'ın Rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun!.. Selâm, bizim ve Allâh'ın sâlih kullarının üzerine de olsun!.. Şahidim ki: Tanrı yoktur, sadece ALLÂH vardır!.. Ve yine şahidim ki: Hz. MUHAMMED O'nun kulu ve Rasûlüdür!.."

SALÂVATLAR (SALLİ – BARİK)

"Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke Hamiydun Meciyd.

Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke Hamiydun Meciyd."

Anlamı:

Allâh'ım! İbrahim'e ve Âl-u İbrahim'e salât ettiğin gibi, Muhammed'e ve Âl-u Muhammed'e de salât et!.. Muhakkak ki sen, Hamiyd ve Meciydsin...

Allâh'ım! İbrahim'i ve Âl-u İbrahim'i mübarek kıldığın gibi, Muhammed'i ve Âl-u Muhammed'i de mübarek kıl!.. Muhakkak ki sen, Hamiyd ve Meciydsin...

 

'ASR SÛRESİ (103. Sûre)

"Eûzü Billâhi mineş şeytânir raciym"

"B"ismillâhir Rahmânir Rahıym

(1) Vel 'asri; (2) İnnel İnsâne le fiy husrin; (3) İllelleziyne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil Hakkı ve tevâsav Bis Sabr.

Anlamı:

1. Yemin ederim O Asra (içinde akıp giden insan ömrüne) ki,

2. Muhakkak ki insan, hüsran içindedir!

3. Ancak (hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar, birbirlerine Hak olarak tavsiye edenler ve birbirlerine Sabrı tavsiye edenler hariç!

48. ÇOK FAYDALI BAZI DUALAR  48. ÇOK FAYDALI BAZI DUALAR - SAYFA 121  49. BAZI NAMAZ SÛRELERİ VE DUALAR - SAYFA 123  50. VEDA
Sayfa 122