DUA VE ZİKİR
DUA VE ZİKİR
39. ÖZEL ZİKİR ÖNERİLERİMİZ

Başlangıç olarak ilk birkaç isimle zikre başlayabileceğiniz gibi; saymak zor geliyorsa saatle de yapabilirsiniz... Ayrıca; bunları yapmak zor geliyorsa sadece "MÜRİYD", "NÛR" ve "KUDDÛS" isimlerini bir süre için saymadan dahi zikredebilirsiniz.

Bu listedeki isimleri, vaktiniz olmadığı zamanlar, daha azaltarak da yapabilirsiniz, hiçbir mahzuru yoktur. Sadece netice almanız biraz daha fazla zaman alır.

Önemli olan, bu listedeki DUA ve ZİKİR'lerin sabah uyandıktan sonra başlayıp, gece uyumadan önce bitirilmesidir. Her yerde, her zaman, abdestli veya abdestsiz çekilebilir, hiçbir sakıncası yoktur!..

Kelimeleri dokuz defa üçlü üçlü söyleyip tespihten bir tane çekerseniz, yüzlük bir tespihte, bir dönüşte 900 olur. Mesela: Müriyd-Müriyd-Müriyd, Müriyd-Müriyd-Müriyd, Müriyd- Müriyd-Müriyd...

Şayet, ince, zayıf yapılı bir kimse iseniz, el parmaklarınız ince uzun, parmak uçlarınız sivri, oval ise; veya geniş alınlı, sivri çeneli bir tipiniz var ise, o takdirde ek olarak şu duayı da yapmanızı tavsiye ederiz:

300 Allâhumme sebbit kalbiy alâ diynike,

Şayet içine kapanık, sıkıntılı, zaman zaman bunalan, hayattan tad almayan bir yapınız mevcut ise bu listeye ilave olarak veya sadece;

100 İnşirah Sûresi

300 Rabbişrahliy sadriy ve yessirliy emriy

300 Elem neşrah leke sadrek dualarıyla birlikte "BÂSIT" ismini 1800 defa zikredebilirsiniz.

Eğer, üç-dört ay yukarıdaki listeye devam ettikten sonra kendinizde bir gelişme görür, fayda sağlarsanız; daha ileriye gitmek isterseniz ve vaktiniz de müsait ise, şu duaları ve isimleri de belirtilen sayılarla mevcut listenize ilave edebilirsiniz.

300 Allâhumme elhimniy rüşdiy ve eızniy min şerri nefsiy

300 Rabbiy zidniy ilmen ve fehmen ve iymânâ

 

RAHIYM - 3600

SEMİ' - 2700

BASIYR - 2700

ALİYM - 2700

AZİYZ - 2700

VEKİYL - 2700

VEHHÂB - 2700

CÂMİ' - 2700

Eğer bir numaralı, en başta verdiğimiz listeyi tatbik edecek kişide ömür süresi kırk yılın üzerine çıkmışsa, birkaç ay "MÜRİYD" ismini "4500" defa zikretmek suretiyle belli bir netice aldıktan sonra "3600"e indirilebilir.

Bunların dışında boş vakti olup da değerlendirmek isteyenlere Hazreti Fâtıma'nın öğrettiği salâvatın üç yüz kere okunmasını; "Rabbi inniy zalemtü nefsiy zulmen kebiyren lekel utba hatta terda" istiğfarının yüz defa tekrarını önemle tavsiye ederim.

Başı herhangi bir dünyevî işten dolayı dertte olan ise günde beş yüz defa şu âyetlere devam ederse, kısa zamanda büyük faydasını görür:

"Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşıl azıym. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra."

"Hasbiyallâhu veni'mel vekiyl; ve kefâ Billâhi veliyyen ve kefâ Billâhi nasıyra"

38. ESM ÜL HÜSN  39. ÖZEL ZİKİR ÖNERİLERİMİZ - SAYFA 99  39. ÖZEL ZİKİR ÖNERİLERİMİZ - SAYFA 101  40. TESPİH NAMAZI
Sayfa 100